Επικοινωνία

Εθνάρχου Μακαρίου 7, Περιστέρι, Τ.Κ. 12131
Τηλ. 210.5152097
info@fitrace.gr